Nowy rok szkolny tradycyjnie zaczyna się 1 września, lecz ten rok wydłużył uczniom wakacje. Adepci nauki zaczną swoje kształcenie wyjątkowo 4 września. Kiedy wyprawka szkolna jest już gotowa, warto się skupić na tym, jak będzie wyglądał zbliżający się rok szkolny. Poznaj szczegóły w naszym artykule.

Rok szkolny 2023/2024 – najważniejsze informacje

Żeby odpowiednio rozplanować czas na naukę oraz dodatkowe aktywności pozaszkolne, ważny jest… kalendarz. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. roku szkolnego 2023/2024 (na podstawie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, www.gov.pl):

04 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych;

23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna;

Ferie zimowe:

15 – 28 stycznia 2024 r. dla województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego;

22 stycznia – 4 lutego 2024 r. dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. dla województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego;

12 – 25 lutego 2024 r. dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna;

21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach;

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – ferie letnie.

*Terminy egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Wszystkim uczniom i uczennicom życzymy owocnej nauki, a pedagogom – inspirującego kształcenia pełnego zapału. A do tego: licznych sukcesów, zaliczonych kartkówek, nowych przyjaciół i udanego nowego roku szkolnego 2023/2024! 😉