Ochrona danych i polityka prywatności

 1. Wprowadzenie
 2. Słowniczek pojęć
 3. Kto jest administratorem Twoich danych?
 4. W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
 5. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
 6. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
 7. Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
 8. Jakie są Twoje prawa?
 9. Czy goodie podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany?
 10. Pliki do pobrania
 11. Zasady ochrony prywatności
 12. Pliki cookies

Wprowadzenie

Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie och rony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Millennium Goodie Sp. z o. o. przetwarza Twoje dane m.in. w celu zawarcia umowy, korzystania z Platformy, w tym obsługi programów lojalnościowych i dostarczania najlepszych okazji i usług, dopasowanych do Twoich preferencji i zainteresowań, a także by informować o nowych usługach i dostępnych funkcjach.


Informacja na tej stronie dotyczy użytkowników Platformy Goodie. Aby zapoznać się z informacją dotyczącą osób pozostających w innej relacji z Goodie, wybierz jeden z poniższych odnośników:

Na tej stronie dowiesz się:

 • jakie dane użytkowników goodie przetwarzamy i w jakim celu
 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Goodie
 • jakim podmiotom dane mogą być udostępnione
 • jakie są Twoje prawa i obowiązki Goodie
 • w jaki sposób zarządzisz swoimi zgodami

Słowniczek pojęć dotyczących ochrony danych

Dane osobowe

Informacje należące do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie

To operacje wykonywane na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych itp.

Administrator

Osoba lub firma, która ustala dlaczego i w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane.

Podmiot przetwarzający

Osoba, urząd, instytucja lub firma, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Profilowanie

Zautomatyzowane przetwarzanie danych, dzięki któremu możemy zaproponować Ci oferty pasujące do Twoich potrzeb i możliwości.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Goodie Sp. z o.o. Dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Goodie przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

 1. Administratorem Twoich danych w ramach usług oferowanych przez nas jest Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Goodie – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Goodie sprawuje Inspektor Danych Osobowych (dalej 'Inspektor'). Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.
  • adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Goodie Sp. z o.o., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
  • e-mail: iod@goodie.pl

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Goodie gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Goodie będzie chciało przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.

Poniższe sekcje przedstawiają cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Goodie pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Goodie. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. Regularnie weryfikujemy bazy danych i usuwamy zbędne informacje.

Przedstawione poniżej informacje za każdym razem wskazują cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne.

Poniżej sprawdzisz cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane:

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umowy lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy

Wyjaśnienie

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu zawarcia i realizacji umowy), rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, a także czynności w celu zawarcia i realizacji za pośrednictwem Goodie umów z innymi podmiotami, np. przystąpienia do programów lojalnościowych naszych Partnerów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)

Długość okresu przetwarzania danych

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

Marketing produktów i usług Goodie

Wyjaśnienie

Chodzi tu o marketing Goodie w szczególności realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Marketing może być realizowany także w oparciu o profilowanie, które oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających cechy, zachowania lub preferencje Użytkownika. Wykorzystując profilowanie Goodie może na podstawie dotychczasowej współpracy dostosować kierowane do Ciebie oferty handlowe do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Podstawa prawna

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych

Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Goodie.

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód

Wyjaśnienie

Jest to np. marketing usług i produktów firm współpracujących z Goodie. W każdym przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować. Ww. marketing może być realizowany także w oparciu o profilowanie, które oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających cechy, zachowania lub preferencje Użytkownika. Wykorzystując profilowanie Goodie może na podstawie dotychczasowej współpracy dostosować kierowane do Ciebie oferty handlowe do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Podstawa prawna

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)

Długość okresu przetwarzania danych

Do czasu wycofania udzielonych zgód.

Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem Platformy Goodie

Wyjaśnienie

W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Twoje dane także po to, aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem Platformy Goodie. W tym w zakresie przetwarzane będą m.in. identyfikatory, jak adres IP urządzenia lub informacje geolokalizacyjne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych
 • Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.
 • Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych

Wyjaśnienie

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą i są to:

 1. zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności zapobieganie nadużyciom,
 2. dostosowanie treści marketingowych stron Goodie, w zależności od zachowań osób je wyświetlających,
 3. ochrona przed roszczeniami,
 4. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Goodie oraz w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in:

 1. wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania,
 2. kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem,
 3. charakter danych osobowych,
 4. ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania,
 5. istnienie odpowiednich zabezpieczeń.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych:

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Goodie stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Goodie przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. partnerzy organizujący programy lojalnościowe, partnerzy promocji specjalnych Goodie, źródła o ograniczonym dostępie, np. serwisy społecznościowe, np. Google+, Facebook (w przypadku rejestrowania się lub logowania się do konta na Platformie za pośrednictwem portali społecznościowych). W każdym ze wskazanych przypadków Goodie skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Goodie może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:

 1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, pseudonim),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
 3. dane socjo-demograficzne (np. płeć, data urodzenia),
 4. dane behawioralne (np. dane posiadanych kart lojalnościowych oraz sposobu ich wykorzystania),
 5. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
 6. dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystasz z Platformy Goodie),
 7. dane lokalizacyjne (np. dane lokalizacji miejsca użycia karty lojalnościowej za pomocą Platformy Goodie),
 8. dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania z Platformy Goodie).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Goodie - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Goodie pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Goodie odbiorcom poza strukturą Goodie. Zawsze w takiej sytuacji Goodie dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Goodie, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. nasi Partnerzy, z którymi organizujemy programy lojalnościowe i specjalne promocje, organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy,
 2. podmioty, którym Goodie powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Goodie,
 3. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
 4. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 5. podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 6. podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
 7. podmioty, z którymi Goodie współpracuje w zakresie programów lojalnościowych, np. Partnerzy i najemcy,
 8. podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Szczegółowa lista odbiorców jest dostępna do pobrania tutaj

Jakie są Twoje prawa?

 • Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym: prawo dostępu do nich, możliwość zmian, ograniczenie przetwarzania.
 • Goodie zobowiązane jest do udzielenia informacji, o które wnioskujesz w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża Goodie ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym Goodie Cię uprzednio poinformuje w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Maksymalny termin realizacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku.
 • Podjęcie przez Goodie działań zawartych w złożonym wniosku oraz wydanie kopii danych jest bezpłatne. Jeżeli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Goodie może odmówić podjęcia działań podając uzasadnienie.
 • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Goodie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Jeśli chcesz złożyć Wniosek o realizację powyższych praw możesz to zrobić:
  1. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie,
  2. poprzez e-mail wysłany na adres kontakt@goodie.pl,
  3. wysyłając pismo na adres: Millennium Goodie Sp. z o.o., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 1. przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Goodie są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Goodie,
 6. masz również prawo do otrzymania od Goodie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
 7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie goodie.pl i aplikacji mobilnej goodie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku założenia konta Użytkownika lub przystąpienia do programu lojalnościowego podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji usług.

Czy goodie podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany?

Goodie nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mogący skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Pliki do pobrania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy w Millennium Goodie Sp. z .o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników Partnera / Najemcy w Millennium Goodie Sp. z .o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Partnera lub Najemcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalnością gospodarczą lub będącą wspólnikiem spółki cywilnej w Millennium Goodie Sp. z .o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Millennium Goodie Sp. z .o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników w Millennium Goodie Sp. z .o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło, praktykantów w Millennium Goodie Sp. z .o.o.

Zasady ochrony prywatności

Millennium Goodie Sp. z o.o. zapewnia swoim Użytkownikom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

Millennium Goodie Sp. z o.o. aktywnie rozwija swoje systemy ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Użytkowników wdrażając nowe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. O zmianach w stosowanych zasadach ochrony poufności Millennium Goodie Sp. z o.o. informuje Użytkowników przy pomocy strony internetowej lub innej, uzgodnionej z Klientem drogi komunikacji.

Pliki cookies

Platforma wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej lub na urządzeniu. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania Platformy. Ciasteczka umożliwiają budowę spersonalizowanych serwisów internetowych, które pozwalają Użytkownikom decydować np. o kolejności wyświetlania niektórych elementów. Pliki cookie są również używane przez narzędzia analizujące ruch na Platformie. Analizy statystyczne przeprowadzane z wykorzystaniem tych narzędzi są jednym ze źródeł poprawy jakości Platformy. W ramach Platformy stosowane są m.in. następujące rodzaje plików cookies:

 1. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy,
 2. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści ofert bardziej dostosowanych do zainteresowań,
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie np. uwierzytelniania w ramach Platformy,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika w zakresie np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Platformy.

Poniżej znajduje się lista przykładowych zastosowań plików cookie przez Platformę:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • podtrzymanie sesji Użytkownika na Platformie (Pliki cookie są używane do identyfikacji sesji Użytkownika na Platformie. Pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo zapewniając, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera Użytkownika. Na serwerze następuje walidacja cookie oraz adresu IP komputera, z którego łączy się Użytkownik. W przypadku próby podszywania się pod sesję Użytkownika z innego komputera nastąpi przerwanie sesji Użytkownika),
 • raportowanie źródeł ruchu,
 • badanie skuteczności działań promocyjnych,
 • reklamy Google - aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników Millennium Goodie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach Użytkowników na Platformie oraz jego zainteresowaniach. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam (link: http://www.google.pl/settings/ads).
 • analityka z wykorzystaniem Google Analytics - aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Millennium Goodie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika na Platformie i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na Platformie oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.

Wyłączenie plików cookie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności np. zalogowanie do aplikacji goodie nie będzie możliwe.

Można również w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):