Nota prawna

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyznania karty. Do karty oferowane jest opcjonalne, odpłatne ubezpieczenie ”Pakiet Assistance Alfa”. Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są w Cenniku usług – karty kredytowe, Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA, Regulaminie sprzedaży premiowej towarów lub usług nabytych za pośrednictwem karty kredytowej „MIillennium Visa Alfa” wydawanej przez Bank Millennium S.A. „MONEYBACK”, warunkach ubezpieczenia ”Pakiet Assistance Alfa”, Karcie produktu – Pakiet Assistance Alfa – dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331.

W ramach promocji „Z kartą kredytową możesz więcej” posiadacz kredytowej karty głównej (z wyłączeniem kart kredytowych Millennium MasterCard World Elite/Elite VIP) („Karta”), który złożył wniosek o wydanie Karty w dniach od 2 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. („okres promocji”), zostanie zwolniony z opłaty miesięcznej za jej obsługę w każdym z 12 miesięcy kalendarzowych, w którym dokonał nią min. jednej transakcji bezgotówkowej, licząc od daty wydania Karty. Regulamin promocji jest dostępny na stronie www.bankmillennium.pl.