Polityka prywatności

 1. Informujemy, że Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa ("Usługodawca") dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Użytkowników korzystających z usług prowadzonej przez tą spółkę internetowej platformy zniżkowej ("Platforma").
 2. Działalność Platformy polega na prezentowaniu w jednym miejscu informacji handlowych i marketingowych na temat towarów i usług różnych podmiotów trzecich ("Partner"), zawierających informacje o zniżkach, wyprzedażach, promocjach (w tym gazetki i ulotki promocyjne), ofertach dedykowanych, programach lojalnościowych, kartach podarunkowych, moneyback i innych wydarzeniach związanych z marką Partnera ("Okazje"). Część Okazji może zawierać kupony lub bony zniżkowe, kody rabatowe, losy, bilety i inne podobne informacje ("Kupon"), uprawniające Użytkownika do skorzystania z oferty Partnera na warunkach korzystniejszych niż w przypadku ofety bez Kuponu. Usługodawca powiadamia również klienta o nowych Okazjach (w tym w formie newslettera) oraz dopasowuje Okazje do preferencji Użytkownika.
 3. Z uwagi na charakter prowadzonej przez Usługodawcę działalności, korzystanie przez Użytkownika z Platformy nieodłącznie wiąże się z:
  1. przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika Platformy przez Usługodawcę (jeżeli adres e-mail lub dane Użytkownika na Platformie, w szczególności w koncie, będą stanowiły dane osobowe Użytkownika), w celu marketingu usług Usługodawcy i podmiotów trzecich, których Okazje zostały zamieszczone na Platformie, w tym w celu utworzenia konta lub dopasowania Okazji do preferencji Użytkownika,
  2. przekazywaniem na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) wykorzystywane przez Użytkownika, informacji handlowych lub marketingowych poprzez pocztę elektroniczną Użytkownika (np. newsletter), aplikację mobilną Platformy (np. powiadomienia widoczne na ekranie głównym) oraz stronę internetową Platformy. Informacje handlowe lub marketingowe będą dotyczyły Usługodawcy oraz podmiotów, których oferty zostały zamieszczone na Platformie,
  3. uzyskiwaniem dostępu do informacji o lokalizacji Użytkownika na jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
  4. określeniem preferencji Użytkownika na podstawie przeglądanych przez niego ofert i informacji o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
  5. stosowaniem plików "cookies".
 4. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na działania określone w pkt. 3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na powyższe działania, powinien odinstalować aplikację mobilną Platformy lub nie instalować jej, usunąć konto utworzone na Platformie i zaprzestać korzystania z niej.
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.), przetwarzającym dane Użytkownika w celach, o których mowa w pkt. 4. Usługodawca oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie wykonywane zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i realizowane jedynie w celu świadczenia usług dotyczących Platformy. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, jak również udzielenie zgód dotyczących korzystania z Platformy jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z niej.
 7. Dane Użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza przypadkami określonymi prawem.
 8. Usługodawca współpracuje z Bankiem Millennium S.A. poprzez oferowanie jego klientom Okazji lub Kuponów na warunkach korzystniejszych niż w przypadku pozostałych Użytkowników. W związku z tym Usługodawca może, po uzyskaniu uprzedniej zgody klienta Banku Millennium S.A., uzyskać od tego banku informacje, pozwalające na potwierdzenie, czy Użytkownik rzeczywiście jest jego klientem.
 9. Polityka wykorzystywania plików „cookies” na Platformie.
  1. Platforma może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies to unikalne, nieszkodliwe pliki identyfikujące, składające się standardowo z niewielkich fragmentów tekstu lub zapisu kodowego, zazwyczaj przechowywane w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu. Pliki te umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji Użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron Platformy, oraz zachowań Użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Okazji do potrzeb lub zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać Platformę tak aby korzystanie z niej było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze, a Okazje byłyby bardziej dopasowane do Użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu jego anonimowości.
  2. Pliki cookies stosowane na Platformie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację.
  3. Usługodawca stosuje pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „ stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
  4. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwala ją na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania Platformy. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Zmiany Polityki prywatności zostaną udostępnione Uczestnikom na Platformie na 7 dni przed wejściem w życie zmienionej Polityki prywatności, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Usługodawca równocześnie poinformuje Użytkowników o zmianie Polityki prywatności i jego udostępnieniu na Platformie, a w przypadku Użytkowników, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2) – 4), poprzez wysłanie zmienionej Polityki prywatności na adres e-mail Użytkownika.
 11. Pytania i uwagi odnośnie zasad Polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres e- mail: kontakt@goodie.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.goodie.pl .