Punkta: Zwrot 50 zł przy zawarciu umowy o ubezpieczenie samochodu

4

Logo Punkta
Ulubione

Zwrot 50 złprzy zawarciu umowy o ubezpieczenie samochodu

Ważna od 2021-11-30 do odwołania

Szczegóły promocji Punkta

Ta marka bierze udział w programie goodie cashback.

Jeśli zrobisz zakupy on-line, przechodząc do sklepu przez link dostępny na goodie, możesz liczyć na zwrot części wydanych środków w wysokości:
  • 50 zł - przy skutecznym zawarciu i opłaceniu umowy o ubezpieczenie samochodu (OC lub OC+AC)

Zwrot środków naliczany jest od kwoty netto zamówienia bez kosztów dostawy.

Dodatkowo zyskaj ekstra 100 zł za spełnienie poniższych  warunków:
9.       WARUNKI i PRZEBIEG
9.1 Uczestnik po spełnieniu warunków udziału w Promocji o których mowa w §5 powyżej, otrzymuje w ciągu maksymalnie 60 dni na podany podczas zawierania Umowy Ubezpieczenia adres e-mail informacje umożliwiające udział w Promocji, tj.: zasady udziału w Promocji.
9.2 Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora pytanie „Czy w Polsce ubezpieczenie OC na samochód osobowy jest obowiązkowe?”
9.3 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.
9.4 O prawie do otrzymania Nagrody lub braku tego prawa Uczestnik zostanie poinformowany na podany adres e-mail niezwłocznie po wykonaniu zadania.
9.5 Do wypłaty Nagrody niezbędne jest podanie Organizatorowi numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana Nagroda.
9.6 Nagroda będzie przyznawana wyłącznie w sytuacji pierwszego zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Uczestnika
9.7 Nagroda będzie wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika informacji o jej przyznaniu, przesłanej na adres e-mail Uczestnika podany podczas zawierania Umowy Ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.
9.8 W przypadku, gdy Uczestnik występuje w Umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający jednocześnie nie będąc ubezpieczonym, prawo do odebrania Nagrody przechodzi na wskazaną przez Uczestnika osobę będącą stroną Umowy Ubezpieczenia w charakterze ubezpieczonego.
9.9 Organizator powoła trzyosobową Komisję, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
9.10 Komisja będzie weryfikowała prawidłowość udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi na pytania oraz czuwała nad prawidłowością przebiegu Promocji.

Wszystkie zniżki Punkta

Opinie o promocji Punkta

Napisz pierwszą recenzję