badanie przesiewowe dla dzieci od 4 do 15 lat
Logo Lynx Optique
Ulubione
Bezpłatne
badanie przesiewowe dla dzieci od 4 do 15 lat

Ważna do odwołania

Opis

Bezpłatne badanie przesiewowe dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. 
W trakcie badania oceniona zostanie ostrość wzroku dziecka i zdiagnozowane zostaną inne aspekty widzenia takie jak: widzenie barw, konwergencja, akomodacja, widzenie obuoczne, streopsja i koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Każde dziecko otrzyma kartę badania z dokładnym opisem zdiagnozowanych parametrów układu wzrokowego, a w przypadku niektórych zaburzeń, zalecone zostaną specjalistyczne ćwiczenia wzrokowe.
W razie wykrycie wady wzroku, dziecko zostanie skierowane na badanie okulistyczne mające na celu dobór odpowiedniej korekcji wzrokowej.

Gdzie

Mapa sklepów

Wszystkie okazje